ANPE adverteix la preocupació del professorat amb el desenvolupament de la LOMLOE


27 Jun, 2023

ANPE ADVERTEIX DE LA PREOCUPACIÓ DEL PROFESSORAT AMB EL DESENVOLUPAMENT DE LA LOMLOE

  • Des del sindicat exigim als partits polítics que l'educació quedi fora de la lluita partidista.
  • Hi ha una profunda incertesa amb el desenvolupament de la LOMLOE, on cal consensuar la normativa amb la participació del professorat.
  • S’ha de recuperar la coordinació entre CCAA, on s’ha d’evitar la imprevisió dels processos pendents i reformular el concurs general de trasllats.

Des d’ANPE vàrem enquestar més de 4500 docents el llarg del curs anterior, per recollir la seva opinió i les seves inquietuds, on vàrem extreure de la preocupació referent al sistema d'avaluació proposat, especialment ara que finalitza el curs escolar i els docents han manifestat el seu esgotament i empipament.

Alguns companys ens relaten com els claustres han hagut de valorar una quantitat enorme de criteris generals a correcuita per després introduir les notes en un ordinador que modifica la dada numèrica per una altra qualitativa, en un codi de colors. D'aquesta manera, ni els docents, ni els pares i ni tan sols els alumnes, entenen el resultat obtingut en cada matèria, ja que s'assigna un color diferent de cada situació.

Un dels punts coincidents a l’enquesta feta, ens deien que han trobat a faltar mesures de flexibilització de la implantació de la nova llei, on els educadors reclamaven una formació prèvia en situacions d'aprenentatge, així com reformular el tema de l'avaluació, per aquest motiu, des del sindicat ja qüestionàvem que la Conselleria s'anticipava a les altres autonomies en comptes d'esperar a veure com es desenvolupava aquesta normativa.

Des d’ANPE volem evitar “el disgust, el descoratjament i l'esgotament actual que sofreix el professorat”, a causa dels efectes de la pandèmia, de la implantació anticipada de la LOMLOE, de la formació digital, de l'excés de burocràcia, de les situacions d'aprenentatge, del marcatge horari, el DUA i altres exigències implementades, que han ocasionat un estrès extra en la tasca diària de l'esdevenir a les aules.

Al nou Govern que es configuri, li exigirem evitar la improvisació, coordinar els processos pendents entre els territoris i elaborar una normativa que compti amb la participació del professorat. D’altra banda, a balears, reclamam minvar la burocràcia, complir els acords signats, resoldre el fet de la insularitat i tenir una legislatura tranquil·la, mentre es recupera la il·lusió del professorat.