Actualitzades les llistes provisionals d'interins


07 Jun, 2023

ACTUALITZADES LES LLISTES PROVISIONALS D'INTERINS

Actualitzades les llistes de la borsa d'interins i la baremació particular.

  • Accediu a la baremació i llistes aquí.

Termini per presentar al·legacions: de dia 8 fins 14 de juny, ambdós inclosos.

  • Accediu al tràmit d'al·legacions aquí.

 

Les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat per al curs 2023-2024 s’ha de fer únicament i exclusivament a través del tràmit telemàtic que trobareu a la pàgina web sfhc.caib.es

Es recorda que, atès que el procés de tutorització acaba el dia 19 de juny de 2023, els docents que han estat tutoritzats positivament durant el curs 2022-2023 no veuran aquest canvi de situació a les llistes provisionals. Aquest canvi es veurà reflectit a les llistes definitives, amb posterioritat a la resolució de la Directora General de Personal Docent en la qual es publica la llista d'aspirants tutoritzats amb la qualificació d'apte per al curs 2022-2023.