ANPE adverteix al nou govern que el professorat és clau en el futur autonòmic i estatal


29 Maig, 2023

ANPE ADVERTEIX AL NOU GOVERN QUE EL PROFESSORAT ÉS CLAU EN EL FUTUR AUTONÒMIC I ESTATAL

Després de conèixer els resultats electorals enclavats en uns ajustats comicis, ANPE felicita a tots els partits polítics que han participat en aquestes eleccions i insta el nou govern que es configuri, a escoltar el professorat i a atendre les seves demandes.

Des de la nostra organització, consideram que el professorat de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera és clau, tant en aquestes eleccions autonòmiques com en les nacionals, que s'acaben d'anticipar al mes de juliol, on més de 16.000 mestres i professors poden fer bascular aquests ajustats resultats en les urnes.

Per això, el seu president Víctor Villatoro, convida al nou Govern a treballar des de la normalitat, a complir amb els acords pactats, resoldre els problemes derivats de la insularitat i a atendre les demandes del professorat. Així doncs, instam a continuar negociant en les Meses Sectorials aquells aspectes que preocupen la comunitat escolar, que millorin les dificultats que tenim a les aules, adequant les ràtios i les infraestructures, amb la finalitat de millorar el benestar dels nostres ensenyants i alumnes.

Per això, i després de l'anàlisi dels resultats, des del sindicat demanam al nou govern, que treballin per solucionar els problemes reals que l'educació necessita, per això reclamam a Educació que han de legislar des del consens amb la comunitat educativa, evitant confrontacions innecessàries. El respecte cap a les llengües oficials i cap a l'aprenentatge d'un idioma estranger, han de ser exemples d'enriquiment, cuidant la cultura i les tradicions insulars, conformades per majoria des de fa anys.

Per aquesta raó, pensam que no és positiu per als estudiants ni per als educadors, implantar lleis educatives amb presses i d'esquena al professorat, per la qual cosa demanam que s'escolti el professorat, s'atenguin les seves demandes, per aconseguir la seva participació i implicació a l'aula.

Finalment, ens oferim davant la nova Administració en positiu, amb la finalitat de consensuar normatives que beneficiïn a la comunitat educativa, amb polítiques moderades, que rebaixin la burocràcia que fatiga a les escoles i a proposar mesures que permetin recuperar la il·lusió dels nostres docents, l'estat d'ànim dels quals està desgastat davant tantes variacions.

Accediu a les notícies aquí: