Instruccions per a la gestió d'absències i permisos a les oposicions


24 Maig, 2023

INSTRUCCIONS PER A LA GESTIÓ D’ABSÈNCIES I PERMISOS A LES OPOSICIONS

DATES I HORA DE LES PROVES:

Oposicions no eliminatòries:

 • 18 juny a les 9h: acte de presentació i part A.

Oposicions eliminatòries:

 • 25 juny:
  • 9h: acte de presentació i part A 1a prova.
  • 16h: part B 1a prova.


TRIBUNALS: absències justificades d’ofici per la direcció dels centres

 • Absències justificades des del 26 fins el 30 de juny, ambdós inclosos.
 • Acte de constitució de tribunals.
 • Acte de constitució de la comissió de selecció.
 • Sessions per preparar les proves.

 

ASPIRANTS:

 • Aspirants admesos en el procés que estiguin en actiu podran absentar-se els dies que siguin convocats, pel temps indispensable.
 • Sol·licitar permís a la direcció del centre i certificat d’assistència al tribunal (lliurar a la direcció del centre).
 • A partir del 25 de juny: aspirants que facin les proves a una illa distinta podran absentar-se els dies posteriors als que hagin estat convocats i fins 30 de juny, sempre que hagin acabat les tasques en el centre.

Accediu a les instruccions al document adjunt.

instruccio1-2023_cat