FOLC: notes definitives


15 Maig, 2023

FOLC: NOTES DEFINITIVES

Publicades les notes definitives del FOLC a la pàgina web de la UIB.

Accediu a les notes definitives aquí.