Publicat el barem definitiu del concurs de mèrits


12 Maig, 2023

PUBLICAT EL BAREM DEFINITIU DEL CONCURS DE MÈRITS

A efectes informatius, es publica el barem definitiu de les convocatòries del Concurs de mèrits d'aquelles administracions educatives signants de l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació. Aquests llistats generals s'ordenen per cos, especialitat, torn d'ingrés i, en el seu cas, idioma.

Observacions:

- Les peticions errònies, per no haver acreditat els requisits exigits per a aquesta plaça o no haver-se ofert en aquesta CA, apareixen assenyalades en vermell i amb un asterisc i no seran tingudes en compte a l'efecte d'adjudicació.
- Les peticions amb diferent puntuació a la baremada per la CA on es va presentar la sol·licitud apareixen en blau. Aquesta puntuació és diferent a causa dels certificats EOI de l'apartat 2.4.2 que no són requisit lingüístic en altres CCAA.
- La participació pel torn lliure apareix assenyalada amb la lletra L i la participació pel torn de reserva apareix assenyalada amb la lletra D.

  • Accediu a tota la informació aquí.