Procediments d'acreditació de la competència digital docent


11 Maig, 2023

PROCEDIMENTS D’ACREDITACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

El procediments d’acreditació són els següents:

Nivells A1 i A2: 

  • Certificació de la formació (formació permanent).
  • Superació d’una prova específica d’acreditació.
  • Títols oficials que habilitin per a la professió docent (encara no hi ha cap que ho habiliti).

Nivells B1 i B2: 

  • Certificació de la formació (formació permanent).
  • Superació d’una prova específica d’acreditació.
  • Avaluació a través de l’observació de la tasca docent.

Nivells C1 i C2:

  • Avaluació a través de l’observació de la tasca docent.
  • Acreditació per un procés d’anàlisi i validació de les evidències.

 

Encara no se sap quin nivell serà el mínim requerit.

Accediu al BOIB aquí.