ANPE signa les bases de la carrera docent amb la finalitat d'agilitzar el pagament


09 Maig, 2023

ANPE SIGNA LES BASES DE LA CARRERA DOCENT AMB LA FINALITAT D'AGILITZAR EL PAGAMENT

Després de mesos de negociacions, ANPE ha signat les bases de la carrera professional docent amb la finalitat de retribuir-la al més aviat possible, advertint al Conseller que encara hem de treballar per actualitzar aquestes quanties amb les de Funció Pública, i així equiparar-nos, en un futur pròxim.

Cal destacar, que poques comunitats han iniciat el procés per retribuir als seus mestres i professors amb aquest complement de carrera, per la qual cosa reconeixem l'impuls fet des d'Educació i des de la part social, per engegar el compliment de l'acord, on anunciam que ens mantindrem vigilants perquè el primer abonament es faci al setembre, per supervisar aquestes quanties en la clàusula de revisió pactada i per forçar l'avançament dels pagaments previstos si la situació ho permet, amb la finalitat de millorar les condicions de docents i alumnes.

Des del sindicat volem evitar “el disgust, el descoratjament i l'esgotament actual que sofreix el professorat”, a causa dels efectes de la pandèmia, de la implantació anticipada de la LOMLOE, de la formació digital, de l'excés de burocràcia, de les situacions d'aprenentatge, del marcatge horari, el DUA i altres exigències implementades, que han ocasionat un estrès extra en la tasca diària de l'esdevenir a les aules.

Des d’ANPE pensam que a aquest acord només li falta complir-se, per la qual cosa és important agilitzar els tràmits per a iniciar el pagament al setembre, i continuar treballant per a aplicar altres qüestions signades com l'increment de quota o l'eliminació dels descomptes per IT, sense oblidar el fet de resoldre la insularitat, entre altres qüestions que preocupen el professorat.


La previsió del pagament de la part consolidable, serà per a tots els docents que compleixin:

  • Primer tram: 6 anys, amb 600 €, al setembre del 2023.
  • Segon tram: 12 anys, amb 960 €, al gener del 2026 (s'estudiarà avançar al gener del 2025).
  • Tercer tram: 18 anys amb 1.440 €, al gener del 2027 (s'estudiarà avançar al setembre del 2026).

Els complements de la part no consolidable seran temporals, només per aquells que assumeixin algunes tasques:

  • Coordinacions de nivell 2 o 1, amb 470 € o 720 €, respectivament.
  • Equips directius, amb pujades del 30% (director) al 50% (cap d'estudis/secretari).

 

Accediu a les notícies:

Accediu al vídeo de la notícia aquí: