IEDIB: Comissió de Serveis o Complement d'horari


08 Maig, 2023

IEDIB: COMISSIÓ DE SERVEIS O COMPLEMENT D'HORARI

Publicat el BOIB de les comissions de serveis per a les places de jornada sencera o complement d’horari en el cas de places de jornada parcial a l'IEDIB

Termini per presentar les sol·licituds: del 9 al 15 de maig, presentant l’annex 5. S’ha d’enviar una còpia escanejada a ordenacio@dgplacen.caib.es dins el termini establert.

Documentació justificativa: S’ha de presentar el model de sol·licitud amb l’Annex 5, on es poden consultar els requisits generals a l’Annex 4 i dels mèrits especificats a l’Annex 6. Aquests comptaran fins al darrer dia de la convocatòria (l’experiència comptarà fins a l’acabament del curs).

Formació per accedir a l'IEDIB:
  • Tipus: Mixt
  • Lloc: Moodle i Meet
  • Inscripció: fins al 12/05/2023
  • Matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > DG Primer infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Reclamacions: en el termini de 3 dies hàbils de l’endemà de la publicació.

Només es pot accedir a les places no cobertes a jornada sencera a l’annex 2 o a ½ o ¼ de jornada a l’annex 3.

Només es pot demanar una especialitat.

La sol·licitud es fa telemàticament, és per 2 cursos escolars (prorrogable a dos anys més amb avaluació positiva) i es pot desistir fins al 29 de juny de 2023. Una vegada adjudicada és irrenunciable.

  • Accediu al BOIB aquí.