Resum Mesa Sectorial de dijous 4 de maig


05 Maig, 2023

RESUM MESA SECTORIAL DE DIJOUS 4 DE MAIG

A la mesa sectorial d’avui hem tractat la proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de jornada sencera o complement d’horari a l’IEDIB.

Ens expliquen que la Resolució és com sempre s’ha fet, on els requisits generals són ser funcionari de carrera en actiu, amb destinació definitiva a les IB, acreditar el coneixement de català, no haver estat expedientat disciplinàriament i haver superat la formació específica per a l’IEDIB, durant l’any 2023, amb una nota mínima de 5 a la unitat didàctica.

És important saber:

 • Només es pot accedir a les places no cobertes a jornada sencera a l’annex 2 o a ½ o ¼ de jornada a l’annex 3.
 • Termini per presentar les sol·licituds: presentant l’annex 5 emplenat, cinc dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOIB. S’ha d’enviar una còpia escanejada a ordenacio@dgplacen.caib.es dins el termini establert.
 • Documentació justificativa: S’ha de presentar el model de sol·licitud amb l’Annex 5, on es poden consultar els requisits generals a l’Annex 4 i dels mèrits especificats a l’Annex 6. Aquests comptaran fins al darrer dia de la convocatòria (l’experiència comptarà fins a l’acabament del curs).
 • Reclamacions: en el termini de 3 dies hàbils de l’endemà de la publicació.
 • Recordau tenir Cl@ve.
 • Es pot demanar una especialitat.
 • La sol·licitud es fa telemàticament, és per 2 cursos escolars (prorrogable a dos anys més amb avaluació positiva) i es pot desistir fins al 29 de juny de 2023. Una vegada adjudicada és irrenunciable.

Des d’ANPE hem demanat:

 • Si les places queden desertes s’assignaran per mitjà dels procediments ordinaris d’adjudicacions.
 • El barem és el mateix de l’any passat sense cap modificació. Ens sorprèn que a la valoració de mèrits se continui premiant haver estat equip directiu, inspector, cap de departament o assessor.
 • Com es valora la puntuació a altres centres que no siguin de secundària, EOI o FP. Ens responen que altre tipus d’experiència que no pertanyin a aquests cossos no serà valorada.
 • Trobam que la puntuació s’hauria d’ajustar a les competències del lloc de feina a desenvolupar, on la Conselleria ens argumenta que aquestes competències es valoren mitjançant l’experiència i la formació.