Mesa Sectorial de dilluns dia 13 de març


13 Mar, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DILLUNS 13 DE MARÇ

A la trobada d’avui, s’ha ratificat l’aprovació del segon Acord Marc per part de tota la part social, després de nombroses reunions i negociacions de la Mesa Sectorial d’Educació. 

En primer lloc, el conseller d’Educació ha agraït el tarannà dels sindicats que configuren la Mesa, per tota la feina que s’ha fet per arribar a consensos en un document que millorarà les condicions sociolaborals del professorat, on ens ha emplaçat a la signatura final del document al Consolat “per donar el vistiplau definitiu en aquest acord que és important en el present però sobretot de cara al futur”.

En segon lloc, hem ratificat aquest document de manera unànime, on hem recordat que la millora de les condicions dels mestres i professors redundarà en benefici dels nostres alumnes, els quals són, sense dubte, l’objectiu del sistema educatiu. 

Consideram essencial blindar aquesta proposta amb Hisenda, amb la clàusula de revisió subscrita, que permeti implementar millores i increments retribuïbles si la situació venidora ho permet. Des del sindicat pensam que a aquest acord només li falta complir-se, amb la qual cosa advertim que ens mantindrem vigilants, perquè la següent legislatura es resolguin tots els punts acordats.

Des d’ANPE hem agraït que s’hagin incorporat al text el 90% de les demandes que ens han fet arribar els nostres afiliats i simpatitzants, on queda pendent resoldre el problema de la insularitat, que depèn de la intervenció del Govern, així com mesures de flexibilització curricular, que ens reclama el professorat.