ANPE valorarà en comitè executiu, el segon "acord marc" presentat per Educació


27 Feb, 2023

ANPE VALORARÀ EN COMITÈ EXECUTIU, EL SEGON “ACORD MARC” PRESENTAT PER EDUCACIÓ

Després de la celebració de l'última trobada a la Mesa Sectorial, ANPE considera que el treball fet des de la part social ha estat molt positiu, ja que el text final recull una trentena de propostes que milloren les condicions sociolaborals del professorat.

En aquest sentit, el president de l'entitat, Víctor Villatoro, reconeix que “s'han incorporat al text la majoria de les reivindicacions sondejades als més de 4500 docents enquestats, així com el gran esforç fet des de la participació de la mesa sectorial, per la qual cosa en uns dies reunirem el comitè executiu del sindicat per valorar l’esborrany final."

Des del sindicat pensam que és important que totes aquestes millores encaixin econòmica i jurídicament, perquè en el cas de signar-lo, ha de poder complir-se.

D’altra banda, és rellevant per la nostra organització sindical, que s'hagin avançat i reconsiderat les quanties de la carrera professional i que quedin obertes a possibles increments en un futur, així com la necessitat d'arribar a les 18 i 23 hores lectives en dos cursos, especialment per al col·lectiu de mestres, que no tenen ni un moment per aturar. És necessari continuar minvant les ràtios a mesura que es vagin guanyant nous espais, amb un Pla d'Infraestructures que l'acompanyi.

Cal recalcar que s'hagi introduït el reconeixement de l'acció tutorial, de la funció directiva i d'altres tasques, així com la calendarització de totes les propostes i la clàusula de revisió en dos anys. Si bé, falta concretar algunes mesures que encara no es desenvolupen ni es quantifiquen, s’ha redactat que quedaran a la disposició de negociacions sindicals, arribat el moment.

Des d’ANPE valorarem aquest segon “Acord Marc” pròximament en un comitè executiu, amb la finalitat d'expressar el nostre suport o rebuig a aquest projecte, però això sí, ja advertim per endavant que el professorat segueix i seguirà molt enfadat per com s'han fet les coses des d'Educació en aquests últims temps, on de cada vegada més s'han exigit més tasques, més burocràcia i més esforç, sense preparació ni formació prèvia, i sense cap mena d'agraïment reflectit.

Accediu a la premsa aquí.

versió-definitiva--proposta-acord