Mesa Sectorial de dijous 23 de febrer


23 Feb, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 23 DE FEBRER

A la Mesa Sectorial d’avui dijous, el Conseller d’Educació ha comunicat que es manté obert a les negociacions, però que ens estam acostant al límit econòmic permès si continuam exigint increments.

Des d’ANPE hem agraït que en aquesta darrera proposta s’hagin reconsiderat les quanties de la carrera professional, pujant tots els trams consolidables (el tercer tram ha passat de 1080 a 1440 €/anuals). D’altra banda, valoram que s’avanci la data del pagament del primer tram el setembre de 2023, així com el fet de reconèixer la tasca dels equips directius. Malgrat les millores, hem proposat que es reconegui també la tutoria, i que se li doni una volta més a millorar el calendari d’abonaments.

Pel que fa a les reduccions lectives pels docents, consideram una bona proposta plantejar les 23 hores per mestres al cap de tres anys, així com les 18 h pels professors en dos anys, però pensam que també s’ha de punyir una passa més en aquest aspecte si es vol acabar de complir l’acord Marc anterior. En relació a les reduccions lectives pels majors de 55 anys, aquest assumpte quedarà pràcticament solucionat el curs vinent, amb el procés de consolidació de places.

No hem oblidat parlar de la necessitat d’una disminució progressiva de les ràtios què afavoreixi una educació més personalitzada i una millora de la qualitat educativa, que s’ha de vincular a un nou Pla d’Infraestructures que permeti guanyar nous espais i que s’enviïn els recursos adients quan la ràtio d’un centre sigui elevada. El secretari general recorda que estam al límit del marge pressupostari, però estudiaran la redacció final d’aquest apartat.

Des del sindicat reiteram com a essencial que es contempli una clàusula de revisió de la carrera professional i la resta de mesures, per si la situació econòmica millora, i no quedar segrestats a la baixa si l’acord es signés, on el Conseller accepta la clàusula.

Pel que fa a la resta de punts han quedat recollits, alguns pendents de millora en la redacció i els farem públics quan se’ns presenti el quart esborrany.

Al torn final de paraula, el Conseller s’ha compromès a continuar la reunió el proper dijous 23 de febrer, amb una nova proposta que ens farà arribar passat demà, on ha explicat que ara s’està treballant en un informe jurídic i un informe de viabilitat econòmic que s’ha de negociar a nivell de Govern i després s’ha de decidir quan es signa l’acord, en el cas que se signi.

Des d’ANPE ens hem mostrat favorables a continuar negociant, però ens reservam l’opinió d’adhesió o no a l’Acord segons les propostes que quedin recollides, de manera que depèn ara de la Conselleria el fer aquest Acord possible. Hem volgut recalcar també, la importància de l’actualització del complement d’insularitat malgrat que sigui competència del Govern.

Accediu a la noticía de Conselleria aquí.

Accediu a les notícies:

versió-4.-proposta-per-negociar-mesures-acord-mar