Resum de la Mesa Sectorial de dijous 16 de febrer


16 Feb, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 16 DE FEBRER

A la Mesa Sectorial d’avui, s’ha reprès la negociació on s’han tractat els punts que restaren de l’anterior Mesa Sectorial del passat dimarts. Abans de començar el Conseller ha expressat la seva molèstia, reclamant que mentre es mantenen negociacions no troba oportú haver d’enfrontar-se a unes mobilitzacions convocades, de manera que s’ha compromès a avançar aquestes reunions. Des de la part social, com a mostra de prosperar, hem decidit instar a les juntes de personal a congelar les concentracions supeditant-les a la productivitat de les properes sessions.

Després d’ambdós gestes, hem prosseguit amb la reunió, on el tema cabdal d’avui ha girat entorn a la reducció lectiva. Des d’ANPE hem insistit en què aquesta ha d’afavorir a tots els cossos docents i s’ha d’assolir en una calendarització a curt termini, que finalitzi en les 23 i 18 h hores per mestres i la resta de cossos. També s’ha demanat una disminució progressiva de les ràtios què afavoreixi una educació més personalitzada i una millora de la qualitat educativa.

Per minvar la burocràcia administrativa dels centres, s’ha potenciat la destinació de personal administratiu als CEIPIESO i CEIPs, augmentant els dies de servei presencial.

Pel que fa a l’actualització del fons social i la millora dels permisos per a tots els docents, des del sindicat hem reiterat la necessitat d’incloure mesures tals com l’eliminació de les reduccions retributives per a baixes inferiors a 5 dies, incloure l’any sabàtic, el permís per estudis, el compliment de les reduccions horàries de 3 hores per a majors de 55 anys, la reducció de jornada voluntària per a tots els docents i la revisió de les despeses d’indemnització als membres de tribunals, o el km pels docents itinerants, entre altres punts.

Finalment, s’ha plantejat l’elaboració d’un pla d’igualtat, un protocol per a les agressions docents i un pla d’infraestructures amb una proposta de climatització progressiva dels centres.

Al torn final de paraula, tot i que sigui una mesura que depèn del Govern, des d’ANPE hem volgut recalcar la importància de l’actualització del complement d’insularitat a causa de la carestia de la vida a les Balears, sobretot a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, així com altres complements revisables com els de tutoria o dels equips directius.

Des de la Conselleria d’Educació se’ns farà arribar, demà divendres, un nou esborrany amb les modificacions pertinents que responguin a les diferents demandes fetes per part dels sindicats de la Mesa Sectorial, per tal de continuar amb les negociacions el dilluns dia 20 de febrer.

Des d’ANPE ens mostram favorables a continuar si aquestes reunions prosperen i les propostes recollides en les nostres enquestes, són incorporades i calendaritzades en el document final que presentarà la Conselleria. La decisió final d’adhesió o no, al nou Acord, dependrà de si Educació contempla al darrer esborrany les mesures reivindicades pel professorat.

Accediu a l’esborrany presentat als sindicats aquí.