Sorteig oposicions eliminatòries


16 Feb, 2023

SORTEIG: OPOSICIONS ELIMINATÒRIES

Persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals: Serra Ribas, Ana.

L'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació es farà alfabèticament a partir de la lletra N.

Recordau qua a les oposicions no eliminatòries la persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals era Carrió Garau, Bartomeu i l'assignació d’aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació es farà alfabèticament a partir de la lletra P.