Ajudes i premis nacionals de les Olimpíades de Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Economia i Informàtica


15 Feb, 2023

AJUDES I PREMIS NACIONALS DE LES OLIMPÍADES DE MATEMÀTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA, GEOLOGIA, ECONOMIA I INFORMÀTICA
 
Es convoquen les ajudes i els premis nacionals de les Olimpíades de Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Economia i Informàtica corresponents a l'any 2023.

Publicat en el BOE l'extracte de la Resolució per la qual es convoquen ajudes i premis nacionals de les Olimpíades de Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Economia i Informàtica corresponents a l'any 2023.

Aquesta convocatòria està dirigida als estudiants del sistema educatiu espanyol que estiguin cursant Educació Secundària en centres educatius espanyols.

Podran optar a aquests premis tots els alumnes i les alumnes inscrits que, havent participat en la fase local dins de l'àmbit territorial corresponent, hagin estat seleccionats per a participar en la fase nacional d'acord amb la normativa i criteris establerts per la Reial Societat o Associació científica organitzadora d'aquesta.

El Calendari definitiu de termini de presentació de sol·licituds per a cadascuna de les Olimpíades es publicarà en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. El termini s'obrirà amb posterioritat a la celebració de les fases locals d'àmbit autonòmic de cadascuna de les olimpíades científiques.

Extracte de la Resolució de 10 de febrer de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Educació per la qual es convoquen ajudes i premis nacionals de les Olimpíades de Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Geologia, Economia i Informàtica corresponents a l'any 2023.