Resum de la Mesa Sectorial de dimarts 14 de febrer


14 Feb, 2023

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIMARTS 14 FEBRER

A la reunió mantinguda avui amb els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d’Educació, hem rebut un document on el Sr. Martí March ens ha informat que encara continua negociant amb Hisenda un major pressupost per desenvolupar la proposta que ens presenta.

Des d’ANPE hem traslladat tota una sèrie de qüestions que vàrem recollir a l’enquesta realitzada a més de 4500 docents de diferents col·lectius, on els funcionaris de carrera, els funcionaris interins i els equips directius, ens han expressat les seves preocupacions i suggeriments amb aquells aspectes que consideren essencials. 

Des del sindicat hem demanat quina és la quantia econòmica que es disposa, on cal una equiparació retributiva amb funció pública, avançar i pujar les quanties plantejades de la carrera professional, apostar per una reducció lectiva  immediata, una baixada de les ràtios i millorar altres complements com el de la tutoria, ja que aquest ha quedat desfasat. Pel que fa als futurs processos selectius, s’ha recollit la proposta de convocatòries anuals per illes, així com altres temes que s’han d’estudiar a la propera sessió.

Per part de l’Administració insisteixen en treballar complements que no suposin un increment de la massa salarial per tal que aquests no siguin afectats pel límit de deute i despesa pública que condiciona Hisenda i es puguin complir.

Malgrat que consideram que aquest Acord arriba tard, des de la nostra organització continuarem amb les negociacions per tal que tots els aspectes que preocupen al professorat quedin reflectits en un pressupost que garanteixin millores substancials per l’ensenyament públic, amb una calendarització de totes les mesures plantejades.

Finalment, hem quedat emplaçats per continuar amb les negociacions el proper dijous a les 9 hores.

  •  Adjuntam l’esborrany presentat als sindicats aquí.