ANPE adverteix de l'empipament del professorat després d'enquestar telefònicament a més de 4.000 docents


10 Feb, 2023

ANPE ADVERTEIX DE L'EMPIPAMENT DEL PROFESSORAT DESPRÉS D'ENQUESTAR TELEFÒNICAMENT A MÉS DE 4.000 DOCENTS

Al llarg del curs escolar hem enquestat telefònicament a més de 4000 docents, entre simpatitzants i afiliats, per conèixer les seves demandes de primera mà. La finalitat d'aquestes trucades han estat per tal de percebre amb detall quins punts preocupen prioritàriament aquests 4547 mestres i professors telefonats, amb la finalitat d'extrapolar els resultats i reivindicar aquestes necessitats davant Educació.

El més destacable és “l'empipament i el cansament generalitzat que arrossega el professorat des de la pandèmia, al que cal afegir les jornades esgotadores a causa de l'enorme burocràcia i al sobreesforç que se'ls exigeix”.

Des del sindicat advertim que si la intenció de la Conselleria i el Govern és “rentar-se la cara abans d'unes eleccions autonòmiques”, necessitam un acord amb contingut, que resolgui les dificultats que es troben els docents cada dia que van al centre educatiu.

Aquest estudi l’hem dut a terme en totes les illes, en diferents especialitats, diverses tipologies de centres i diferents nivells educatius. Des de la nostra organització, i a manera de conclusió, podem remarcar quines són les inquietuds, segons el col·lectiu contactat:

  • Als nostres docents interins els hi preocupa, en primer lloc, el procés de consolidació i les oposicions, reclamant processos selectius per illes i que l'elecció de vacants a l'estiu sigui voluntària, com a mesures de conciliació laboral i familiar. Finalment, preocupa la insularitat i l'accés a un habitatge en condicions, especialment per a aquells que han estat desplaçats a altres illes.
  • D'altra banda, els funcionaris de carrera, estan molestos per la LOMLOE, a causa de les presses en la seva aplicació i a la falta de formació prèvia, especialment en Secundària. Exigeixen, de manera generalitzada, una reducció lectiva i de les ràtios, especialment en infantil i primària, on els mestres no tenen temps ni per a anar al bany i demanen alguna hora per poder preparar material didàctic en la seva jornada matutina. Finalment, consideren que la carrera professional, així com les dificultats de la insularitat han de resoldre's, per la carestia de la vida a les illes, especialment a Menorca, Eivissa i Formentera.
  • Referent als equips directius, prioritàriament troben a faltar mesures de flexibilització de la implantació de la nova llei, ja que els pares no entenen les notes ni els informes que els han obligat a presentar, per això reclamen formació prèvia en situacions d'aprenentatge i reformular el tema de l'avaluació. Un altre punt a destacar és que exigeixen menys burocràcia, com per exemple la generada per les beques de menjador o les noves matrícules, per això sol·liciten més dies de dedicació del personal d'administració i serveis. Finalment, reivindiquen més hores de dedicació a la funció directiva i a la coordinació, així com la revisió dels complements econòmics que perceben i una actualització immediata quan el centre canvia de tipologia.
  • Respecte als docents amb família, consideren important la potenciació de les infraestructures educatives, amb més aules per a poder baixar les ràtios, millorar els col·legis i instituts, amb una climatització adequada, entre altres qüestions.

Amb aquestes dades, hem traslladat al responsable d'Educació, el Sr. Martí March, totes aquestes aportacions i propostes del professorat sondejat, perquè lluiti amb Hisenda un pressupost que permeti plantejar un document que millori les condicions sociolaborals dels docents, en qüestions retributives (amb una carrera professional compatible amb els sexennis), en reduccions lectives (per a professors i mestres), en mesures de conciliació i en propostes per als docents desplaçats a altres illes. En relació amb qüestions com la jubilació anticipada o la millora del fons social dels funcionaris, entre altres assumptes, han d'abordar-se a Madrid al més aviat possible.

Des d’ANPE, després d'haver realitzat aquesta llarga enquesta durant 6 mesos, amb la finalitat de recollir l'opinió de milers de mestres, professors, equips directius i docents amb famílies, podem extreure com a conclusió, que el 90% dels educadors estan enfadats amb aquesta Conselleria i ens demanen que continuem amb les mobilitzacions, si no s'aconsegueix una millora de les seves condicions de treball, una flexibilització curricular que desburocratitzi les aules i que es permeti una formació prèvia en la jornada laboral.

Accediu a les notícies aquí: