Ensenyaments artístics. Modificacions en les convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i Dansa i Batxillerat


18 Gen, 2023

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. MODIFICACIONS EN LES CONVALIDACIONS ENTRE ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA I BATXILLERAT
 
Es procedeix la modificació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, a fi d'adaptar les seves disposicions a la nova ordenació dels ensenyaments de Batxillerat derivada de la implantació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

La publicació de la LOMLOE ha comportat la desaparició o modificació de diverses de les matèries de Batxillerat objecte de convalidació, així com la introducció d'altres noves que es consideren susceptibles de ser convalidades. Això ha obligat a una nova redacció del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer.

Font: Reial decret 14/2023, de 17 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'Educació Física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa.

boe-a-2023-1190