Seguretat Social. Novetats en pensions per a 2023: pujada del 8,5%, 66 anys i 4 mesos d'edat per a la jubilació ordinària


13 Gen, 2023

SEGURETAT SOCIAL. NOVETATS EN PENSIONS PER A 2023: PUJADA DEL 8,5%, 66 ANYS I 4 MESOS D'EDAT PER A LA JUBILACIÓ ORDINÀRIA
 
De conformitat amb el Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de Classes Passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2023, des del passat 1 de gener de 2023, les pensions contributives han augmentat la seva quantia en un 8,5%.

Aquest increment del 8,5% ve determinat per l'Índex de Preus al Consum (IPC) mitjà dels 12 mesos previs a desembre de 2022 (de desembre de 2021 a novembre de 2022), d'acord amb el mètode de revaloració introduït per la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions

L'import de la pensió, una vegada revaloritzada, estarà limitat a la quantitat de 42.823,34 euros anuals, abonats en 14 pagues (3.058,81 euros al mes).

Des de l'any 2013, d'acord amb la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, es ve incrementant any rere any, fins al 2027, l'edat de jubilació ordinària i el nombre d'anys cotitzats requerits per a accedir al 100% de la pensió.

En 2023 l'edat legal de jubilació es retarda fins als 66 anys i 4 mesos quan s'hagin cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos. Si s'acrediten 37 anys i 4 mesos és possible jubilar-se amb 65 anys.

A partir de 2027, l'edat de jubilació ordinària serà de 67 anys per a les persones amb menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats, i de 65 anys quan s'acumulin 38 anys i 6 mesos o més.

Per a tenir dret a cobrar el 100% de la base reguladora com a import de la pensió es requereix tenir cotitzats un nombre mínim d'anys, que també ve incrementant-se durant el període transitori de 2013 a 2027.

L'any 2023 serà necessari comptar amb 36 anys i 6 mesos o més cotitzats per a tenir dret al 100%.

Durant l'any 2020, 2021 i 2022 era necessari cotitzar mínim 36 anys per a accedir al 100%. A partir del 2027 es necessitaran 37 anys.