Seguretat Social. Comença a aplicar-se el primer component del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI)


12 Gen, 2023

SEGURETAT SOCIAL. COMENÇA A APLICAR-SE EL PRIMER COMPONENT DEL MECANISME D'EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI)

Augment temporal de la cotització a la Seguretat Social fins a 2032. L'aportació del treballador s'incrementa en un 0,1%.

L'1 de gener va començar a aplicar-se el primer component del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), regulat en la disposició final quarta de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions, amb la finalitat de preservar l'equilibri entre generacions i enfortir la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social en el llarg termini.

El MEI té dos components. El primer consisteix en la reactivació del Fons de Reserva de la Seguretat Social mitjançant una cotització addicional, finalista, entre 2023 i 2032. L'aportació serà de 0,6 punts percentuals, repartit entre l'empresa i el treballador, 0,5% l'aportarà l'empresa i el 0,1% li serà llevat de la seva nòmina al treballador. Això suposa la disminució del 0,1% de l'el seu salari net a percebre pel treballador.

Tota aquesta recaptació es destinarà exclusivament a incrementar el Fons de Reserva, “la guardiola de les pensions”.

El segon component es posarà en marxa a partir de l'any 2032. Des d'aquest moment s'analitzarà l'evolució que es preveu de la despesa en pensions en 2050 (any en què es pronostica la major xifra de pensionistes). Es decidirà llavors, en funció de si aquesta despesa supera o no les previsions inicials, per a què s'utilitzarà el Fons de Reserva i si cal adoptar altres mesures addicionals.

L'any 2032 s'analitzarà l'evolució que es preveu de la despesa en pensions en 2050 (moment en el qual caldrà pagar el nombre màxim de pensions de les pròximes dècades, per a després decréixer) i si aquesta despesa supera les previsions inicials. Es decidirà llavors si és necessari utilitzar el Fons de Reserva per a evitar futures retallades i si cal adoptar altres mesures addicionals.