Actualització de les pensions per al 2023 amb la revaloració del 8,5%


10 Gen, 2023

ACTUALITZACIÓ DE LES PENSIONS PER AL 2023 AMB LA REVALORACIÓ DEL 8,5%
 
De conformitat amb el que es disposa en l'article 36 de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, els havers reguladors experimentaran en 2023, amb caràcter general, un increment percentual del 8,5%.

La pensió màxima en 2023 se situarà en 3.059,23 euros mensuals (42.829,29 euros anuals).

Reial decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de Classes Passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2023.

  • Les pensions experimenten un increment del 8,5% respecte a les de l'any 2022.
  • Pensió màxima (42.823,34€/any. 3.058,81€/mes) Article 21 b. RD 1058/2022 (BOE 28/12/2022)

 

Calcula la teva pensió

boe-pensions
taula-pensions