Models dels documents oficials d'avaluació de Batxillerat per a l'àmbit de gestió del MEFP


18 Des, 2022

MODELS DELS DOCUMENTS OFICIALS D'AVALUACIÓ DE BATXILLERAT PER A L'ÀMBIT DE GESTIÓ DEL MEFP
 
Actes d'avaluació, expedient acadèmic, historial acadèmic, informe personal per trasllat, informe dels resultats de l'avaluació final de l'alumnat, tancament i obertura d'expedients acadèmics i historials acadèmics

Resolució de 2 de desembre de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual s'estableixen els models dels documents oficials d'avaluació de Batxillerat per a l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

boe-a-2022-20804