Publicats en el BOE els models de documents d'avaluació en ESO per a l'àmbit de gestió del MEFP


18 Des, 2022

PUBLICATS EN EL BOE ELS MODELS DE DOCUMENTS D'AVALUACIÓ EN ESO PER A L'ÀMBIT DE GESTIÓ DEL MEFP

Resolució de 5 de desembre de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual s'estableixen els models dels consells orientadors, de la certificació oficial en concloure l'escolarització en Educació Secundària Obligatòria i dels documents oficials d'avaluació corresponents a aquesta etapa educativa per a l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

boe-a-2022-21189