25N. Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona


25 Nov, 2022

25N. DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

L'educació és l'eina clau per a erradicar la violència cap a les dones. Avui, ANPE vol posar en valor el paper que estan duent a terme els docents, amb el seu treball diari, des de les primeres etapes educatives, en el desenvolupament de patrons socioculturals no discriminatoris, de normalitat i igualtat quant a les relacions de gènere.

No obstant això, aquest esforç és insuficient si no comptam amb una implicació real de l'Administració educativa i de la societat. L'erradicació de la violència ha de ser un compromís i una tasca permanent de tots per a aconseguir que el procés educatiu es realitzi amb absoluta normalitat. El centre educatiu ha de ser el lloc de la convivència i l'aprenentatge, que formi ciutadans lliures i responsables per a contribuir a la transformació i millora de la nostra societat.

ANPE, amb motiu del Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, insisteix en la necessitat de l'elaboració d'un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar i recursos per al seu desenvolupament. Aquest pla necessàriament ha de contemplar qüestions com la formació específica del professorat i de les famílies, l'augment dels recursos humans dels serveis d'orientació en els centres educatius i en les corporacions locals, vies de col·laboració entre els diferents agents socials, mesures de prevenció i detecció precoç de la violència a les aules o protocols comuns d'actuació.

Des d'ANPE, sindicat independent de l'ensenyament públic, continuarem defensant la necessitat de millorar el clima de convivència a les aules com a part de l'educació integral de la persona. Una educació basada en la igualtat dels drets i oportunitats de totes les persones, sense distincions ni discriminacions, que elimini qualsevol tipus la violència.