Mesa sectorial de dijous 24 de novembre


24 Nov, 2022

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 24 DE NOVEMBRE


A la mesa sectorial d’avui hem tractat els següents punts: 

  1. Les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears
  2. L’oferta pública d’ocupació dels cossos docents per a l’any 2022
  3. Normativa sobre ordenació curricular del sistema de concurs oposició (Annex 4).

Punt 1: es convoquen 8 places del cos d’inspectors d’educació, per concurs oposició, amb 6 places a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa/Formentera. Es preveu que la sol·licitud de participació sigui al mes de desembre (Termini de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al BOIB. Sol·licituds: amb @Clave a http://dgpdocen.caib.es). Les proves seran al mes de març ja de 2023.
Sobre els requisits i condicions generals, a par de la titulació, has de ser funcionari de carrera docent amb antiguitat mínima de 8 anys.
Punt 2: s’estableix l’oferta pública d’ocupació on es proposa una taxa de reposició per a l’any 2022 de 430 places i l’acumulació a exercicis posteriors.
Punt 3: La conselleria ens ha presentat l’annex 4 de la resolució per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició... Aquest annex es el que regula la normativa vigent sobre ordenació curricular de cada ensenyament. 
Torns i preguntes: Finalment, hem demanat si ens podran detallar un apartat de preguntes relatives a aclarir els dubtes del concurs de mèrits que ja s’ha iniciat. A més de tractar de solucionar les errades i problemes informàtics detectats al tràmit.
 

mesa-sectorial-sobre-el-procÉs-d-estabilitzaciÓ-