Mesa Sectorial de dijous 17 de novembre


17 Nov, 2022

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 17 DE NOVEMBRE

A la mesa sectorial d’avui hem tractat la convocatòria d’oposicions no eliminatòries pel juny del 2023. 

 

Pel que fa al tràmit:

 • Suposa 265 places, convocades pel torn 1 i 2, lliure i per discapacitat.
 • El termini de presentació de les sol·licituds serà del 10 al 30 de gener 2023, on els requisits compten fins el darrer dia de la convocatòria.
 • La identificació només amb Cl@ve o certificat digital.
 • Les taxes s’abonaran en el tràmit de sol·licitud de participació, telemàticament, on la darrera sol·licitud serà la vàlida.

 

En relació a les proves:

 • Seran a partir del 3 de juny de 2023.
 • El barem serà d’un 60% fase oposició, 40% fase de concurs, s’augmenta una bolla pels temes, on l’experiència docent s’incrementa fins a 10 anys i es puntua el fet d’aprovar sense plaça.
 • Al maig s’indicarà data, hora i lloc de l’acte de presentació i 1a part.
 • Serà una citació única, on s’ha de presentar-se amb DNI o carnet de conduir.
 • Els temaris es mantenen i els tribunals han d’elaborar les rúbriques.
 • La comunicació amb el tribunal serà mitjançant l’aplicació informàtica d’oposicions a la web de la DGP Docent.
 • Ens informen que les oposicions eliminatòries i no eliminatòries es podran compatibilitzar, ja que es pretén convocar especialitats diferents. Qui vagi al concurs de mèrits, també es podrà matricular del procés selectiu del juny.
 • Aquest procés selectiu serà per comunitat i no per illes, i el requisit lingüístic serà el C1 i el FOLC per poder presentar-se.
  • Part A: temes (màx. 3h):
   • Màxim 25 temes, escollir entre 3 temes.
   • Entre 26 i 50 temes, escollir entre 4 temes.
   • 51 o més temes, entre 5 temes.
  • PART B: presentació d’una UD:
   • Lliurar-la telemàticament del 1 al 15 de juny de 2023.
   • 40 minuts com a màxim.
   • Tindran part pràctica: FOL, Navegació i instal·lacions marines, Processos de producció agrària, Processos sanitaris, Instal·lacions electrotècniques, Procediments de diagnòstic i ortoprotèssic, Procediments sanitaris i assistencials, Processos comercials i Serveis a la comunitat. El temps ho decideix la comissió de selecció o el tribunal.
   • Valoració de la prova:
    • Especialitats sense pràctic: Part A 50%, Part B 50%.
    • Especialitats amb pràctic: Part A: 50%, Part B1: 25%, Part B2: 25%.

 

Referent a la destinació:

 • Si t’adjudiquen una plaça al Concurs de Mèrits i a Oposicions, s’ha de renunciar a una. Si no es fa, l’acceptació del nomenament s’entén com a renúncia de la resta.
 • Si un aspirant seleccionat no accepta la plaça com a funcionari, passa al següent de la llista.

 

La part pràctica, es mantenen per les especialitats impartides a cicles de formació professional, cossos d’arts plàstiques i disseny i professors especialistes d’especialitats singulars.

La unitat didàctica/situació d’aprenentatge, hauràs de triar quin model faràs servir segons el curs on va dirigida aquesta a secundària o mestres.

 • Secundària: UD o SA.
 • EOI: UD.
 • Professors de música i arts escèniques: UD
 • Professors d’arts plàstiques i disseny: UD
 • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: UD
 • Mestres: UD o SA.
 • Sectors singulars: UD

 

 Un funcionari de carrera que vulgui consolidar o opositar a un cos superior, i sigui de classes passives, mantindria aquesta condició si assoleix la nova plaça.

 

Ens hem abstès a la votació pel canvi de les regles del joc d’un moment per l’altre.

 

Des d’ANPE hem demanat que els tribunals siguin triat de totes les illes, que s’augmentin les retribucions dels membres de tribunal i que l’acte de presentació de la primera prova sigui el mateix dia que la resta de comunitats, per tal de garantir les mateixes oportunitats a tots. També consideram necessari que els tribunals facin públiques les rúbriques.

 • Està pendent la negociació del concurs oposició eliminatori, al mes de gener, amb la taxa de reposició del 2021, 2022 i les places no donades el juny del 2022, on podria suposar una convocatòria de 800 places per a totes les illes, però encara està pendent de negociar, i podria ser, que les especialitats que es publiquin siguin diferents a les convocades pel concurs oposició no eliminatori (per tal de no solapar els dos processos).