ANPE exigeix a les CCAA que de manera immediata integrin als professors tècnics d'FP en el cos de professors de Secundària


28 Oct, 2022

ANPE EXIGEIX A LES CCAA QUE DE MANERA IMMEDIATA INTEGRIN ALS PROFESSORS T'ECNICS D'FP EN EL COS DE PROFESSORS DE SECUNDÀRIA
 
Una vegada publicat el RD 800/2022 que regula la integració dels professors tècnics d'FP amb titulació universitària en el cos de professors de Secundària com recull la LOMLOE, només falta que les Comunitats Autònomes realitzin les seves respectives convocatòries perquè aquesta integració sigui, per fi, una realitat.

Els docents pertanyents al ja extint cos de professors tècnics de Formació Professional porten gairebé dos anys, des que es va aprovar la LOMLOE, a l'espera de la seva integració en el cos de professors de Secundària. Han hagut d'esperar la publicació d'una segona Llei orgànica, la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional perquè es descongestioni el procés d'integració. En definitiva, una integració que, per culpa de les accions i inaccions dels diferents agents implicats en aquest procés, s'està dilatant de manera excessiva en el temps.

No cal esperar ni un minut més. És el moment perquè les comunitats autònomes, que són els qui tenen competència sobre això, realitzin la integració del professorat en el seu àmbit de gestió. I sense dilació, s'estableixi un procediment àgil, senzill i coordinat entre els diferents territoris per a dur a terme la integració de tots els funcionaris que compleixen els requisits del RD 800/2022 de manera immediata.

Per això des d'ANPE demanem a totes les CCAA que donin compliment a la norma estatal recentment publicada i realitzin, de manera immediata, la convocatòria i procediment corresponent per a la integració del professorat tècnic de Formació Professional en el cos de professors de Secundària.