ANPE signa la pujada salarial pels docents i la resta d'empleats públics


27 Oct, 2022

ANPE SIGNA LA PUJADA SALARIAL PELS DOCENTS I LA RESTA D’EMPLEATS PÚBLICS

  • Hem donat suport perquè millora la situació actual, on se'n veuran beneficiats més de 15.000 docents de l’ensenyament públic.
  • Som conscients que la quantia és insuficient, per això continuarem les mobilitzacions, reclamant allò perdut i els plus d’insularitat.
  • Segons la presidenta Armengol, aquesta pujada salarial suposarà entre 72 i 127 euros mensuals a la nòmina dels empleats públics.

Avui al migdia, el Govern i la majoria dels sindicats de la Mesa de Funció Pública, hem signat l’acord per la pujada salarial que afectarà els docents i la resta dels treballadors públics, encara que ens ha semblat insuficient si la contrastam amb l’IPC. Aquest acord, on l’Estat actualitzarà les retribucions bàsiques, implica que la comunitat autònoma ha d’incrementar també les retribucions complementàries amb el conveni d’avui.

Segons els punts tractats a la Mesa d’avui contempla dos procediments:

  1. Un increment salarial extraordinari de l’1,5% (afegit al 2% anterior). Aquest, s’aplicarà amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2022, a les retribucions bàsiques i complementàries en un únic pagament a la nòmina de novembre (en concepte “d’endarreriments”, que pot arribar fins a 1000 €) i la posterior actualització a la nòmina.
  2. Un increment retributiu del 2,5% + 1% variable per a l’any 2023, que s’abonarà des del mes de gener del 2023. Aquest 1% variable només s’aplicarà afegint en un 0,5% depenent del PIB i en un altre 0,5% depenent de les dades de l’IPC.

Cal recordar que l’Administració descongelarà la minoració de les retribucions complementàries a partir de l’1 de gener del 2023, però sense abonar la retallada patida al 2020, que tots els sindicats reivindicam.

El Director General de Pressuposts ens ha informat que el projecte de pressupostos pel 2023 són expansius, afegint més d’un 15% que l’any anterior, on la despesa a Educació s’incrementarà en +110 milions, arribant als 1244 milions d’euros. Des del sindicat hem advertit que la carestia de la vida a les illes es fa insostenible, de manera que exigim que s’inclogui una partida per actualitzar “el plus d’insularitat” i el pagament de la congelació que vàrem patir al 2020 només a les Illes Balears.

Des d’ANPE reclamam un nou període de negociacions reals amb Educació, amb coneixement dels marges pressupostaris, millores retributives i laborals consensuades, reduccions lectives, flexibilitzacions curriculars i disminució de la burocràcia del professorat, entre altres aspectes.

 

Accediu a les notícies aquí:

acord-mesa-de-negociació