FOLC 2022-2023


25 Oct, 2022

OFERTA FOLC 2022-2023
 
Per impartir docència de llengua catalana i/o en llengua catalana a qualsevol centre educatiu de les Illes Balears, a més dels requisits generals de titulacions establerts per la normativa vigent per exercir la funció docent, cal estar en possessió del FOLC.
 
El FOLC pot cursar-se tant de manera presencial com per examen lliure:
 
CURSOS PRESENCIALS
 
Les dades establertes al calendari administratiu són les següents:
 • Matrícula: del 7 al 21 de novembre de 2022
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: 5 de desembre de 2022
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 9 al 14 de desembre de 2022.
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: 15 de desembre de 2022
 • Inici dels cursos: setmana del 9 al 13 de gener de 2023, segons les assignatures
 • Finalització dels cursos: vegeu la data concreta de cada curs en l’oferta de cursos
 • Publicació de les notes provisionals: 2 de maig de 2023
 • Sol·licituds de revisions: del 3 al 5 de maig de 2023
 • Revisions: del 8 al 10 de maig de 2023
 • Publicació de les notes definitives: 12 de maig de 2023
 • Recollida del certificat de notes: a partir 15 de maig de 2023

Les classes dels cursos de formació es faran en dues modalitats:

 • de manera presencial a Sa Riera (Mallorca).
 • a distància per videoconferència a través de l’aula virtual del Campus Digital de la UIB.
 
PROVES LLIURES
Les dades establertes al calendari administratiu són les següents:
 • Matrícula: de 10 al 23 de gener de 2023
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: el dia 9 de febrer de 2023
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 10 al 15 de febrer de 2023
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: el dia 16 de febrer de 2023
 • Realització de les proves lliures: setmana del 20 al 24 de març de 2023
 • Publicació de les notes provisionals: 2 de maig de 2023
 • Sol·licituds de revisions: del 3 al 5 de maig de 2023
 • Revisions: del 8 al 10 de maig de 2023
 • Publicació de les notes definitives: 12 de maig de 2023
 • Recollida del certificat de notes: a partir 15 de maig de 2023

Lloc de realització:

 • A Mallorca: Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma (Illes Balears)
 • A Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort. C/ Santa Rita, 11. Alaior.
 • A Eivissa: Seu universitària d’Eivissa. Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa
 
Accediu a tota la informació aquí.