ANPE convoca als docents a manifestar-se davant Educació per la insularitat


03 Oct, 2022

ANPE CONVOCA ALS DOCENTS A MANIFESTAR-SE DAVANT EDUCACIÓ PER LA INSULARITAT

Davant la passivitat de l'Administració i la manca d'una proposta ferma per resoldre l'actualització del plus de residència dels nostres docents, sanitaris, forces de seguretat i administració de l'estat, la plataforma UNISEP convoca els empleats públics de Mallorca, Menorca i les Pitiüses a una concentració davant la Conselleria d'Educació i les seves respectives delegacions territorials, aquest dijous 6 d'octubre a les 11 h.

Aquesta protesta la realitzam amb l'objectiu de cercar una solució que permeti igualar-nos amb la resta de territoris, ja que les illes de Menorca, i especialment les d'Eivissa i Formentera, sofreixen encara més, el greuge generat per la doble i la triple insularitat, que fa insuportable la recerca d'un lloguer, l'adquisició d'un habitatge o el manteniment d'un nivell de vida que permeti no perdre diners per anar a treballar, tal com ocorre, per exemple amb els sanitaris, cossos de seguretat o amb molts docents que realitzen substitucions.

A més, la carestia de la vida a Balears continua pujant sense límits, on volem recordar que el Govern va retallar el sou dels docents quan va minorar els complements autonòmics fa més d'1 any, amb l'excusa de l'estalvi pressupostari (mentre l'administració local no va sofrir aquest greuge).

Volem recordar que altres sectors disposen de complements de fidelització, de productivitat i de carrera professional, cosa que no disposen els docents de balears, per la qual cosa l'actualització del complement de residència per a compensar la insularitat, és un començament que seria especialment important a les illes menors.

Per tot això, i davant l'elaboració dels pressupostos de la comunitat autònoma, consideram que és el moment de plantejar als nostres governants que s'actualitzi amb el nivell de vida, els nostres empleats públics en les seves retribucions.

Accediu a les notícies aquí: