Resum Mesa Tècnica dimarts dia 27 de setembre


27 Sep, 2022

RESUM MESA TÈCNICA DIMARTS DIA 27 DE SETEMBRE

A la mesa tècnica d’avui hem tractat les resolucions d’avaluació d’ESO, ja que ens varen dir que revisaran les altres Resolucions (d’EP i batxillerat) a partir de les modificacions que es facin definitivament a Secundària.

Des d’ANPE hem fet les següents preguntes:

  • Aquestes instruccions dificulten l’ús d’una altra eina que no sigui el GESTIB.
  • A l’hora de contrastar els resultats i estadístiques, ens qüestionam com es faran les comparatives si s’utilitzen eines diferents de cara a final de curs.
  • Amb aquest esborrany la ponderació dels criteris d’avaluació ja pot diferir del 50% 

Pel que fa a les queixes que hem rebut per part del professorat van referides a la celeritat d’aquesta implantació, la mancança de formació rebuda, a l’insuficient  allargament fins al 31 d'octubre,  a la transformació de notes qualitatives en quantitatives a final de curs i a què un mateix professor avaluarà un curs en LOMLOE i en una altra en LOMCE, la qual cosa consideren incongruent.

Des del sindicat, advertim que al cos de Mestres, aquesta resolució té una aplicació més senzilla, però a secundària, els equips docents són més complexes, amb la qual cosa, des d’ANPE demanam la màxima flexibilització i voluntarietat possible per tots els nivells educatius, és a dir, fins el 30 de juny per poder aplicar tots aquests canvis pels mestres i professors. 

Actualment les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes són: