Resum Mesa Tècnica 21 setembre


21 Sep, 2022

RESUM MESA TÈCNICA DIMECRES DIA 21 DE SETEMBRE

A la mesa tècnica d’avui hem tractat les resolucions d’avaluació de la LOMLOE, on el Conseller d’Educació pretén consensuar unes instruccions i ser flexibles amb la temporització. 

El director general, Antoni Morante, explica que ara els centres han de triar els criteris d’avaluació, ponderar-los i decidir l’eina per avaluar, on l’administració proporciona el GESTIB.

- En primer lloc, hem demanat quina és la funció d'aquesta reunió, què tractarem aquí avui i en quins aspectes bàsics ens centrarem, ja que, des d’ANPE no hem assistit a la Mesa per corregir documents a nivell pedagògic o elaborar normativa (que corresponen als tècnics de la Conselleria), sinó que hem assistit per negociar com aquests canvis afecten les condicions sociolaborals del professorat en el desenvolupament de la seva feina. 

Després de l'ansietat generada per la pandèmia, els docents ens han comunicat que s’enfronten a l'estrès d'aquest canvi legislatiu que pretén implantar el Govern a correcuita, on les principals queixes se centren en la mancança formativa davant les situacions d’aprenentatge o el nombre d'hores dedicades aquestes dues primeres setmanes, matí i tarda, sense poder programar ni planificar el curs.

Una altra demanda és que el professorat no sap que ha de fer, els nous currículums s'han publicat tard i reclamen temps per formar-se dintre de la jornada laboral, per adaptar-se al canvi profund que suposa la LOMLOE. 

Des d’ANPE hem reclamat que cal una flexibilització, voluntarietat i una reducció lectiva per poder assumir la formació i l’aplicació de la programació d’aula. El Sr. Martí Marc plantejarà una proposta la setmana vinent

- Respecte a les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes: