El professorat, davant un curs marcat per la incertesa de la implantació de la LOMLOE


12 Sep, 2022

EL PROFESSORAT, DAVANT UN CURS MARCAT PER LA INCERTESA DE LA IMPLANTACIÓ DE LA LOMLOE

  • ANPE adverteix que el curs escolar comença marcat per l'aplicació parcial dels currículums com contempla la nova llei, pendents de publicació en diverses comunitats autònomes.
  • El sindicat constreny a les administracions educatives perquè dissipin aquesta incertesa que provoca que el professorat hagi d'anar a contrarellotge en l'elaboració de les seves programacions.
  • Exigim que se secundin i es respectin les decisions del professorat sobre promoció i titulació, per part de les administracions educatives.

Comença un curs escolar determinat per l'aplicació parcial dels nous currículums LOMLOE, dels quals una important part està pendent de publicació en algunes comunitats autònomes.

ANPE constreny a les administracions educatives perquè dissipin aquesta incertesa que provoca que el professorat hagi d'anar a contrarellotge en l'elaboració de les seves programacions. Per això, hem sol·licitat al Ministeri d'Educació i Formació Professional i a les Conselleries d'Educació que col·laborin amb el professorat oferint la formació necessària i concorde a l'aplicació dels nous currículums, evitant l'excessiva burocratització de l'ensenyament. Addicionalment, sol·licitem que s'atorgui el termini suficient perquè les programacions puguin ser elaborades amb la màxima garantia de qualitat.

Respecte a les avaluacions, ANPE exigeix que, per part de les administracions educatives, se secundin i respectin les decisions del professorat sobre promoció i titulació.

Per a ANPE és prioritària la reducció de les ràtios per a poder pal·liar els dèficits d'aprenentatge acumulats en els tres cursos COVID, una mesura que ha de ser complementada amb la reducció de la jornada lectiva del professorat. Res d'això pot fer-se sense la suficient dotació pressupostària per a afrontar amb garanties la implementació de les novetats tant curriculars, acadèmiques, com a normatives de la LOMLOE. Són varis i molt importants els serrells sense resoldre en diverses matèries, com l'ingrés del professorat Tècnic de Formació Professional en el cos de Secundària després de gairebé dos anys des de l'entrada en vigor de la Llei.

Ens preocupa l'elevada taxa d'inflació que repercuteix en l'economia de les famílies i del professorat. Una qüestió que cal resoldre amb mesures de suport per part de l'administració, començant per la necessària revisió anual del poder adquisitiu d'acord amb la pujada real de l'IPC, que ha de venir acompanyada de l'homologació retributiva de la funció pública docent en les diferents comunitats autònomes.

I per a finalitzar, des d'ANPE tornem a exigir al Ministeri que convoqui amb urgència la taula de negociació i s'estableixi un calendari de treball per a l'elaboració de l'Estatut de la Funció Pública Docent.