Correcció d'errades al tràmit telemàtic d'interins


02 Ago, 2022

CORRECCIÓ D’ERRADES AL TRÀMIT TELEMÀTIC D’INTERINS

Des de la Conselleria ens informen de les correccions informàtiques fetes al tràmit d'adjudicacions a data d'avui:

  • Correcció de la columna places de difícil cobertura en la visualització del PDF resum. L'impacte només afectava a la visualització; el registre de l'ordre de les places que havia fet el sol·licitant era correcte, per tant, no importa que l'aspirant faci el tràmit de nou. 
  • Correcció de la selecció del perfil de places itinerants/compartides per a la selecció de places. L'impacte afectava a les places del cos de mestres que eren itinerants; l'aspirant veia la plaça itinerant com a no seleccionada en la seva tria i no podia canviar el perfil per poder-la seleccionar. El registre de la sol·licitud s'ha fet sense seleccionar la plaça itinerant (l'aspirant és conscient d'això), ara bé, si es vol optar a les places itinerants cal que l'aspirant repeteixi el tràmit. 
  • Errades imputables a l'ús dels navegadors d'internet per part de l'usuari: ús de "autocompletar" (pot provocar que apareguin en un mateix camp els dos llinatges o els llinatges girats; l'impacte és nul ja que el registre que es té en compte per identificar l'aspirant és el DNI); ús de les fletxes del navegador enrere i endavant en comptes dels botons propis del tràmit (pot provocar que les places reapareguin en altres fases o que es dupliquin en la selecció final; cal que els aspirants repeteixin el tràmit). 
  • Altres observacions: quan un aspirant té places d'especialitats de difícil cobertura, en la fase 2 el tràmit només mostra les places de les especialitats de difícil cobertura i no mostra la resta de places d'altres especialitats que no siguin de difícil cobertura; quan es passa a la fase següent ja se veuen tota la resta de places d'especialitats que no són de difícil cobertura.

Vos recomanam que accediu al videotutorial, al resum i als exemples de tràmit que vàrem explicar ahir. Accediu aquí.