Mesa Sectorial amb el Conseller d'Educació


29 Jun, 2022

MESA SECTORIAL AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ

Avui dimecres 29 de juny hem assistit a una Mesa Sectorial d’Educació. amb la presència del Sr. Martí X. March, per tractar:

- Esborrany de Decret pel qual es regulen les meses de participació per sectors de la comunitat educativa.
- Esborrany de Resolució per convocar comissions de serveis amb perfils educatius.

1. Referent a la normativa que es pretén aprovar per regular les Meses de negociació i participació, des del sindicat trobam que aquelles organitzacions que vulguin tenir una representació pública han de passar per unes eleccions externes, on es triïn els representants, tal com passa amb la Mesa Sectorial. També hem demanat quina despesa econòmica suposarà i quin personal s’assignarà a les associacions que es vulguin apuntar sense cap filtre.

Des d’ANPE trobam que allò que preocupa realment al professorat, en aquests moments, son altres qüestions com la implementació dels nous currículums, l’esgotament que suposarà adaptar les programacions al nou escenari o el desenvolupament de la carrera professional, entre altres qüestions essencials.

2. Pel que fa a la dotació de comissions de serveis per funcionaris amb perfils específics, no estam a favor de la perfilació de places, ja que tanca a la porta a la major part dels funcionaris de carrera que vulguin exercir el seu dret a la mobilitat.

 

Des d’ANPE ens preocupen altres qüestions, com les 24 propostes de millora de la professió docent, que el Conseller ens va presentar a principis del mes de maig, per poder tractar:

Una Llei que reguli la professió docent:

  • L’equiparació del professorat al nivell A1.
  • Retribucions complementàries que compensin la insularitat.
  • Reducció de la càrrega lectiva a 23 i 18 hores per mestres i professors.
  • Una reducció de ràtios generalitzada a tots els nivells educatius.
  • Posar data al grups de treball per desenvolupar la carrera professional.

Un Estatut que pauti des de l'ingrés i accés fins a la jubilació docent.

  • On cal contemplar l’aplicació de la jornada parcial.

Finalment, hem agraït la reunió malgrat que no hagi servit per desbloquetjar la manifestació unitària que tenim convocada pel divendres 1 de juliol davant el Consolat de la Mar.