Concurs Nacional de Bones Pràctiques en Centres Docents. Convocatòria 2022


16 Jun, 2022

CONCURS NACIONAL DE BONES PRÀCTIQUES EN CENTRES DOCENTS. CONVOCATÒRIA 2022

Reconeixement a aquells centres docents espanyols que imparteixin ensenyaments no universitaris del sistema educatiu, i que desenvolupin projectes educatius que contribueixin a la millora de la qualitat educativa. - Foment de la Convivència Escolar. - Ús de Tecnologies Aplicades a l'Educació. - Educació Inclusiva. - Desenvolupament de Competències de Lectoescriptura i les Alfabetitzacions Múltiples (audiovisual i mediàtica i informacional). - Desenvolupament Sostenible. - Salut Integral. - Millora de l'Èxit Educatiu.

Modalitats:

Els centres presentaran els projectes educatius en les següents modalitats: