Instruccions per a l'organització i funcionament de centre. Curs 2022-2023


27 Maig, 2022

INSTRUCCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE CURS 2022-2023

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 26 de maig de 2022, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics de segon cicle d'educació infantil i educació primària i d'educació secundària, per al curs 2022-2023.

Més informació aquí.