Esborrany de la convocatòria per a l'estabilització de places a través de concurs de mèrits


13 Maig, 2022

ESBORRANY DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ESTABILITZACIÓ DE PLACES A TRAVÉS DE CONCURS DE MÈRITS

Amb aquesta publicació el Ministeri d'Educació fa una primera passa per coordinar els concursos de mèrits per estabilitzar el personal interí. De manera general, es pretén establir un acord unànime de les administracions educatives, amb: 

a) Termini comú per la presentació d'instàncies i de resolució.
b) El mateix barem (RD 270/2022).
c) Una única sol·licitud de participació (detallant l’ordre de preferència de les convocatòries on desitja participar d'aquesta especialitat, tantes com comunitats).
d) Si opta a places de diferents especialitats presentarà tantes sol·licituds com especialitats a les quals concursi.
e) Aquesta es presentarà davant l'administració corresponent a la primera plaça de la seva sol·licitud.
f) L'administració on s’ha presentat la sol·licitud serà la responsable de baremar, amb independència que en aquesta es concursi a places de més d'una administració educativa.
g) En el cas de presentat sol·licituds per a plaça de la mateixa especialitat en més d'una administració educativa es tindrà en compte la presentada en darrer lloc.

Vos deixam l’esborrany que ens han presentat des del Ministeri i un resum dels tres processos que es podrien conjugar aquests anys fins al 31 de desembre de 2024. Cal recordar que:

- el concurs de mèrits només es podrà fer servir per una sola vegada abans de desembre del 2024. Pel moment, està previst pel mes d’octubre-novembre de 2022, amb la resulta al febrer de 2023, amb 2554 places.
- el concurs oposició no eliminatori es durà a terme probablement a l’estiu del 2023 (amb 92 places).
- el concurs oposició no eliminatori està previst per totes les taxes de reposició, segons la darrera informació aportada per Madrid, on la taxa acumulada des del 2021 i 2022, permetria convocatòries simultànies a l’estiu del 2023, del 2024 i per endavant, amb les respectives taxes per jubilació anuals.

A properes Meses Sectorials ens detallaran aspectes del procediment a les Illes Balears.
 

convocatòria-estabilització
resum-dels-processos
procediment-comú-concurs-excepcional