ANPE exigeix data per a aplicar la carrera professional i la imminent reducció lectiva davant la nova normativa


12 Maig, 2022

ANPE EXIGEIX DATA PER A APLICAR LA CARRERA PROFESSIONAL I LA IMMINENT REDUCCIÓ LECTIVA DAVANT LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA DOCENT

En la reunió mantinguda amb el Conseller d'Educació s'han plantejat aspectes importants com l'aplicació de la LEIB per al curs que ve, propostes de millora de la professió docent i l'establiment d'un grup per a tractar la carrera professional.

Des del sindicat hem agraït aquesta declaració d'intencions, ja que fa temps que venim reivindicant que s'estableixi una Llei que reguli la professió docent, on s'equipari a tot el professorat a nivell A1, retribucions complementàries que compensin la insularitat, reduir la càrrega lectiva del professorat i baixar les ràtios per a una atenció més personalitzada. D'altra banda, hem destacat com a necessari un Estatut que pauti des de l'ingrés i accés fins a la jubilació docent, on es permeti la jubilació parcial tal com ocorre a l'escola concertada.

El que ens ha sorprès en aquesta Taula Sectorial, és la celeritat amb la qual es pretenen implantar la LEIB, la LOMLOE, els nous currículums, el pla digital i la nova manera d'avaluar, amb un pressupost històric per a Educació que arriba als 1089 milions d'euros, però sense rebaixar l'horari lectiu i retardant les equiparacions retributives a la resta de territoris, quan cal recordar que Balears és l'única comunitat on s'ha retallat el sou de mestres i professors. 

Des d'ANPE hem alertat dels canvis organitzatius i metodològics que suposaran aquestes noves exigències que es demanen al professorat, que generarà un augment de la burocràcia, un sobreesforç i una desmotivació en els centres educatius si no es flexibilitza la seva aplicació, s'aplica una descàrrega horària i es posa data al reconeixement de la carrera professional, tal com ja tenen les comunitats autònomes d'Astúries, Múrcia, La Rioja o Castella i Lleó.