Mesa Sectorial amb el Conseller d'Educació


11 Maig, 2022

MESA SECTORIAL AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ

Avui dimecres 11 de maig hem estat convocats a una Mesa Sectorial d’Educació amb la presència del Sr. Martí X. March, per tractar:

  1. Previsions de desenvolupament de la Llei d’Educació de Balears.
  2. Debat de les 24 propostes de reforma per a la millora de la professió docent del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
  3. Creació d’un grup de treball sobre la carrera professional docent.

 

Referent a la LEIB, el Conseller d’Educació ha mencionat les previsions de desenvolupament normatiu previst per les Illes Balears, atesos els nous currículums que desplega la LOMLOE, el nou ROC així com un decret de regulació per impulsar de les delegacions territorials, un altre d’inclusió educativa, de concerts educatius i també de participació, d’inspecció, de transport educatiu i plurilingüisme.

D’altra banda, ha destacat que s’han contractat més de 2000 nous docents en aquestes legislatures. Per concloure ha informat que vol tractar una normativa de perfilació de places en properes reunions.   

Des de la nostra organització consideram que aquesta Llei no soluciona els problemes reals del professorat. Per aquest motiu hem recordat que:

  • No es reconeix la insularitat davant l’encariment de la vida a balears on «molts de docents perden doblers per anar a treballar a una illa».
  • No estam a favor de la perfilació de places, que deixa la porta oberta als centres educatius.
  • Trobam innecessària la creació del “CFIRDE” i del “CINFP”, ja que la LOMLOE no ho contempla i el professorat ens demana altres prioritats.

Des d’ANPE hem posat de manifest que el professorat prové d’un període postpandèmia, on els docents estan esgotats, i ara, han de fer front a l’aplicació d’aquestes normatives, adaptar les programacions didàctiques a “situacions d’aprenentatge”, a més del nou sistema d’avaluació i elaborar el Pla Digital de Centre, que es pretén instaurar des d’Educació. Per tot això, des del sindicat ens sembla abusiu haver de carregar de més burocràcia a les escoles sense plantejar una descàrrega de l’horari lectiu.

 

Pel que fa a les 24 propostes de millora de la professió docent presentades pel Conseller, que s’ha proposat des del Ministeri, hem plantejat que hi ha aspectes essencials que s’han de desenvolupar com:

  • Una Llei que reguli la professió docent, amb:

- L’equiparació del professorat al nivell A1.

- Retribucions complementàries que compensin la insularitat.

- Reducció de la càrrega lectiva a 23 i 18 hores per mestres i professors.

- Una reducció de ràtios generalitzada a tots els nivells educatius.

  •  Un Estatut que pauti des de l'ingrés i accés fins a la jubilació docent.

- On cal recordar que a l’escola concertada disposen d’un conveni per fer el 15% de la jornada laboral cobrant el 100%.

El Conseller ha plantejat que vol treballar la formació inicial de mestres i professors, on pensa que la UIB hauria d’assumir el màster de formació del professorat, on desitjaria un itinerari pedagògic per titulacions que desenvolupen un grau. Planteja que s’ha de potenciar la formació permanent, tractar el model d’accés a la funció docent i acordar un Estatut docent que concreti tots els aspectes que desenvolupa.

 

En relació a la creació d’un grup de treball sobre la carrera professional trobam que no cal fer cap grup ni estirar més el temps, ja que altres funcionaris de la nostra comunitat autònoma, com els sanitaris, estan cobrant aquest reconeixement des de fa anys, mentre que els docents de les Illes Balears han de fer un grup per treballar com i quan. Per aquest motiu ens hem mostrat voluntaris a participar, sempre que es posi una data concreta per aplicar aquest complement retributiu i no dilatar més anys aquest dret laboral, que molts de docents demanden com motivació professional.

 

Volem recordar que, des del sindicat, hem sondejat a tots els territoris i hem trobat que hi ha comunitats com Astúries, Murcia, La Rioja o Castella i Lleó, on estan cobrant la carrera professional des de fa anys, i alguns ja cobren el segon tram des del mes de setembre del 2021, la qual cosa suposa increments que oscil·len entre els 3.500 i els 5.500€ anuals. Des d’ANPE pensam que Incentivar el professorat és un element clau per potenciar la qualitat educativa en aquests temps de canvis normatius, ja que són els docents l’eix fonamental que vertebra el procés d’ensenyament aprenentatge a les escoles.

 

Finalment, hem agraït la reunió i hem demanat quin és el marge pressupostari per poder negociar totes aquestes qüestions que preocupen els docents, ara que el pressupost de 2021 és d’un màxim històric que arriba als 1089 milions d’euros per Educació, per això, des d’ANPE hem exigit una descàrrega lectiva immediata i posar una data per aplicar el cobrament de la carrera professional docent.