Resum Mesa Sectorial de dimarts 3 de maig


03 Maig, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMARTS 3 DE MAIG

Avui dimarts hem assistit a la Mesa Sectorial amb la direcció general de Planificació i Centres, amb el següent ordre del dia:

1. Proposta de Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears.

2. Proposta de Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.

El director general Antoni Morante vol retre comptes de com duen la tasca dels currículums. Ens recorda que es farà pel tràmit d’urgència i es treballaran al CEIB. Ens informa que la publicació dels RD al BOE els obliga a accelerar l’elaboració d’aquesta normativa. S’han admès aportacions i al·legacions de 15 entitats i 29 aportacions de 29 persones físiques.

Des d’ANPE ens preocupa els ràpids canvis organitzatius i metodològics que es generaran en els centres educatius i en el professorat, pel fet que aquest pròxim curs ja afectarà l'Educació Infantil i també als cursos imparells de Primària i ESO.

D’altra banda, la tramitació dels decrets autonòmics pel tràmit d'urgència, comportarà un menor debat de la comunitat educativa, on el professorat haurà de condicionar les programacions aquest estiu a correcuita.

Des del sindicat trobam que els canvis han de ser tranquils, i en aquest cas s’ha de fer amb flexibilitat, ja que cal recordar que el professorat està saturat, venim d’una etapa postpandèmia, han de treballar el nou Pla Digital i s’estan carregant de burocràcia.

A la mesa hem demanat;

  • Amb tota la feina i sobreesforç que suposa aquesta nova normativa es contempla una reducció lectiva a 23 h i a 18h per a mestres i professors com ja fan altres comunitats? Pensam que amb un pressupost històric de 1089 milions d’euros és el moment adient.
  • Quan es té previsió de publicar aquests nous currículums? Ja que si és a l’estiu es saturarà al professorat.
  • Els centres tindran un període d'adaptació per l'aplicació d'aquests reglaments? Ja que els temps d’implementació són molt ajustats.
  • S’ha previst una formació pel professorat amb el canvi metodològic que suposa la nova avaluació que es pretén implantar? Com i quan es formarà al professorat? Trobam necessària una rebaixa de les hores lectiva i fer la formació al llarg de la jornada laboral.

A més, volem recordar que els docents no estan preparats per a dur a terme aquesta reforma educativa a correcuita, la qual cosa suposarà una sobrecàrrega després d’aquests anys de pandèmia i de cansament acumulat. Per això, no ens sembla ni la forma ni el temps adient per implantar aquests nous currículums.

El director general ens contesta que comprèn que és un canvi profund, però no es planteja l’ajornament. Proposa una flexibilització, com l’avaluació opcional, o el fet de posposar la PGA al final del curs per tal de reduir la burocràcia als centres. Permetrà que les PD s’elaborin al llarg del curs i s’ha ajornat el ROC. No es plantegen reduccions horàries, només de coordinació. Publicaran els documents a l’estiu.

D’altra banda, la directora general Amanda Fernàndez ens diu que duen 45 formacions per àmbits desglossades en 2 persones per centre per arribar a la major part dels CEIPS i IES. A part fan una formació a distància i s’estan plantejant una formació a centres amb diferents situacions d’aprenentatges, i estudiaran fer la formació en hores complementàries.

Des d’ANPE qüestionam la celeritat que suposarà aquesta implantació, ja que pensam que si s’han de publicar al juliol o l’agost farà impossible un inici de curs normal amb les programacions adequades a la nova normativa, i si es vol dur endavant, per aquest motiu demanam una flexibilització en la seva aplicació amb una descàrrega horària pel professorat per a poder adaptar-se a la nova llei, i una formació específica dintre del seu horari laboral.

Finalment, la directora general Rafaela Sánchez ens informa de l’oferta pública de places d’estabilitat per illes i cossos, on es desglossen les places que surten a concurs de mèrits (2554) i les que surten pel concurs oposició no eliminatori (92). Cal recordar que totes les places de reposició s’executaran pel concurs oposició eliminatori (estan pendents de conèixer). També ens diuen que es començarà a treballar el concurs de mèrits a partir del setembre, amb la intenció d’obrir el tràmit de participació en el mes d’octubre-novembre de 2022, i establir les resultes entre el gener i febrer del 2023. Aquesta decisió és de l’Administració i ens diuen que l’executen segons les instruccions que es dictaminen des del Ministeri.

places-per-cos--nivell-i-illa