Comissions d'Assessor Tècnic Docent (ATD) a la Conselleria


03 Maig, 2022

COMISSIONS D'ASSESSOR TÈCNIC DOCENT (ATD) A LA CONSELLERIA

Publicat el BOIB referent a les comissions voluntàries d'assessor tècnic docent a la Conselleria d'Educació.

Per tal de poder accedir a aquestes comissions és requisit ser funcionari docent no universitari, de carrera o en pràctiques, a l'Administració de les Illes Balears, estar en servei actiu i complir amb els requisits establerts a l'annex 2 per a cada un dels llocs convocats.

A l'hora de realitzar la sol·licitud, només es podrà accedir mitjançant Cl@ve o DNI electrònic i es podrà sol·licitar un màxim de 3 places d'ATD.

El termini establert per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de la publicació a la web de la DGP Docent.

Més informació aquí.
 

comissions-atd