Procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica


03 Maig, 2022

PROCEDIMENT PER A L'ACCÉS A UNA DESTINACIÓ PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA

L'objecte d'aquest procediment és regular l'accés a una destinació definitiva dels professors de religió que compleixen tots els requisits exigits per l'article 3 del Reial decret 696/2007, així com l'accés a una destinació provisional dels professors que no els compleixen tots, i crear una borsa d'aspirants a professors de religió per cobrir substitucions, tot sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i aplicant-hi l'article 6 del Reial decret esmentat.

Aquest procediment es desenvoluparà anualment.

Accediu als requisits, terminis i tota la informació aquí.