Resum Mesa Sectorial de dilluns 25 d'abril


25 Abr, 2022

RESUM MESA SECTORIAL DE DILLUNS 25 D’ABRIL


A la mesa sectorial d’avui hem tractat:

1. Proposta de convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Els requisits generals són ser funcionari de carrera (SEC, EOI o FP) en actiu i amb destinació definitiva a un centre de les IB, acreditar el coneixement en llengua catalana i haver superat la formació específica per a l’IEDIB, durant l’any 2022, amb una nota mínima de 5 a la unitat didàctica.

És important saber:

  • Termini per presentar les sol·licituds: 5 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOIB. S’ha d’enviar una còpia escanejada a ordenacio@dgplacen.caib.es dins el termini establert.
  • Documentació justificativa: dels requisits generals (Annex 3) i dels mèrits especificats (Annex 4). Aquests comptaran fins al darrer dia de la convocatòria (l’experiència comptarà fins l’acabament del curs).
  • Reclamacions: en el termini de 3 dies hàbils de l’endemà de la publicació.
  • Recordau tenir la Cl@ve.
  • Es pot demanar una especialitat.
  • La sol·licitud es fa telemàticament, és per 2 cursos escolars (prorrogable a dos anys més amb avaluació positiva) i es pot desistir fins al 29 de juny de 2022. Una vegada adjudicada és irrenunciable.
  • El curs de formació específic: es podran apuntar del 29 d’abril al 5 de maig i s’impartirà de l’11 de maig al 12 de juny. Afecta al professorat de l’IEDIB que ja hi és (la part teòrica voluntària i la pràctica obligatòria) i també pels nous docents que s’incorporin.

Si les places queden desertes s’assignaran per mitjà dels procediments ordinaris d’adjudicacions.

 

Des d’ANPE hem demanat:

- Quin és el motiu pel qual als criteris de valoració de mèrits es premiï haver estat equip directiu o assessor. Ens responen que així o recull la LEIB i troben que no és excessiva.

- Com es valora la puntuació a altres centres que no siguin de secundària, EOI o FP? Ens responen que a totes les convocatòries es contempla aquesta experiència.

- Trobam poc proporcionada la puntuació per altres titulacions i exposam que la puntuació s’hauria d’ajustar a les competències del lloc de feina a desenvolupar, on s’ha rebaixat 1 punt l’experiència a l’IEDIB. Ens responen que la consideren ajustada.