Instruccions relatives a l'ús de les mascaretes als centres educatius


22 Abr, 2022

INSTRUCCIONS RELATIVES A L'ÚS DE LES MASCARETES ALS CENTRES EDUCATIUS

A la reunió d'ahir de la Comissió Paritària de Riscos Laborals,  ens varen comunicar que a partir de demà dia 22 d'abril per als centres d’educació infantil de primer cicle, i de dilluns 25 d'abril, primer dia de classe després de les vacances de Pasqua, per a la resta de centres educatius, deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors.

Per als alumnes només serà obligatori l'ús de mascareta en el transport escolar o si fan servir transport públic en una sortida o viatge, quan no es pugui  garantir la ventilació adequada dels espais o es produeixin aglomeracions. Per als treballadors (professorat i personal no docent) es recomana l'ús de mascareta quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 m o per a les persones  vulnerables en qualsevol situació, i només es podrà imposar l'obligatorietat en  funció de l'avaluació de riscs del lloc de treball, que hauran de fer els serveis de prevenció de riscos laborals corresponents. En tots els casos, es recomana mantenir les mesures de ventilació i higiene.

Aquestes indicacions estaran subjectes a revisió, ja que el Ministeri de Sanitat ha anunciat que la propera setmana publicarà un document específic per als centres educatius.

Vos adjuntam els documents enviats als centres des d'Educació.

document-del-ministeri
escrit-de-planificació
nota-interna-del-servei-de-prevenció-de-riscos-la