Anpe qüestiona la celeritat d'implantar els nous currículums


31 Mar, 2022

ANPE  QÜESTIONA LA CELERITAT D'IMPLANTAR ELS NOUS CURRÍCULUMS

Aquest dimarts passat, el Ministeri d'Educació i Formació Professional va aprovar els nous currículums, la qual cosa comportarà treballar per competències des de les escoles.

Avui mateix s'ha publicat el Reial decret de primària, on cal afegir que la nova reorganització que suposaran aquests currículums introduïts per la LOMLOE, generarà un augment extra de la burocràcia entre els equips directius i el professorat. Possiblement, la tramitació dels decrets autonòmics s'haurà de fer pel tràmit d'urgència, comportant un menor debat de la comunitat educativa, on el professorat haurà de condicionar les programacions aquest estiu a manera de trencaclosques. Aquest augment de tasques administratives es veurà potenciat pel Pla Digital de Centre exigit per l'Administració, que les escoles hauran de desenvolupar en breu, esgotant encara més als docents.

Des d’ANPE ens preocupa el ràpid canvis organitzatius i metodològics que es generarà en els centres educatius i en el professorat, pel fet que aquest pròxim curs ja afectarà l'Educació Infantil i també als cursos imparells de Primària i ESO.

Cal afegir que no ens agrada el nou Reglament Orgànic de Centres (ROC) elaborat des de Planificació, on no s'ha demanat opinió als docents, i s'augmenta la permanència dels professors en l'institut alhora que se simplifiquen els departaments en àmbits, que podria portar a la dilució d'algunes especialitats de Secundària.

L'avaluació contínua, provocarà qualificacions en els criteris d'avaluació i no en els continguts, del tipus: poc, suficient i completament, on els resultats de l'avaluació a final de cicle i etapa s'expressaran en els termes d'Insuficient; Suficient, Bé, Notable o Excel·lent.

Finalment, ens plantejam si aquesta nova normativa, que permet “la promoció i titulació de l'alumnat amb matèries suspeses”, on la nota numèrica només es farà servir al final de cicle o etapa, és realment el model més adequat per als alumnes.

Accediu a la premsa digital aquí.