ANPE demana anticipar a aquest any el concurs de mèrits i que s'aclareixin els processos d'estabilització


29 Mar, 2022

ANPE DEMANA ANTICIPAR A AQUEST ANY EL CONCURS DE MÈRITS I QUE S'ACLAREIXIN ELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ

La setmana passada, els directors generals de les comunitats autònomes, es van reunir per tractar les mesures d'estabilització que afectaran el professorat interí de tots els territoris. En aquesta congregació es varen plantejar aspectes relacionats amb el concurs de mèrits i les oposicions docents, que sembla que seran no eliminatòries. Per aquest motiu ANPE demana a Educació que s'aclareixin els futurs processos selectius i s'anticipi el concurs de mèrits a enguany, perquè el professorat de Balears pugui consolidar el seu lloc de feina amb garanties.

Davant els nous esdeveniments normatius, des de la nostra organització consideram important que tots els col·lectius siguin respectats i tinguin una oportunitat per a poder participar en tots els processos plantejats. Els més majors han de poder optar a consolidar la seva plaça amb seguretat jurídica després de tants anys d'esforç i sense oposicions. D'altra banda, aquells interins de mitjana edat i els més joves que encadenen substitucions, requereixen que se'ls reconegui la seva experiència, amb proves adaptades, que els permeti obtenir la seva plaça en un espai breu de temps.

Des del sindicat hauríem desitjat convocatòries menys agressives i compatibles amb la continuïtat laboral dels nostres docents interins, per donar tranquil·litat als opositors. Però enfront de la incertesa i la falta de lideratge del Ministeri, consideram necessària una Mesa Sectorial, on cal treballar aspectes essencials del barem i adaptar les proves a la realitat balear, amb la finalitat que el nostre professorat interí no es vegi desprotegit ni en desavantatge amb la resta de territoris.

Per consegüent, des d’ANPE demanam a l'Administració una reunió urgent per a aclarir i calendaritzar, a quines proves o formes d'accés hauran de presentar-se els aspirants, i així puguin disposar del temps suficient per a preparar-les amb èxit.