Reconeixement de les competències professionals


24 Mar, 2022

RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Publicada la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació.

Més informació aquí.