Ensenyaments artístics elementals i professionals de música i dansa


24 Mar, 2022

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

Publicat el calendari d'admissió i matriculació.

La inscripció a les proves, la matriculació i el lliurament de la documentació es realitzarà preferentment via telemàtica a través de la pàgina web de cada centre. També es podran realitzar de forma presencial davant els serveis administratius dels centres.

Més informació aquí.